Domů > Léčba > Projímadla

Projímadla

Jestliže dietetická a režimová opatření nestačí k obnovení normálního průchodu střevem, můžete použít projímadla, která jsou volně prodejná v lékárnách bez receptu.

Váš lékárník vám poradí, které projímadlo je ve vaší situaci vhodné, s ohledem na váš zdravotní stav a případnou souběžnou léčbu.

Existuje několik druhů projímadel, které se liší mechanismem účinku. Osmotická, objemová a lubrikační projímadla jsou v případě samoléčby nejvhodnější. Jestliže symptomy přetrvávají i po týdnu léčby, je vhodné poradit se s lékařem.

Osmotická projímadla

Mechanismus účinku osmotických projímadel Doba účinku osmotických projímadel Bezpečnostní opatření při užití osmotických projímadel Příklady osmotických projímadel
Osmotická projímadla zvyšují hydrataci stolice tím, že vodu zadržují ve střevě. Stolice tak získává normální konzistenci. 1 až 2 dny Aby byla léčba účinná, je třeba dodržovat správné dávkování a dobu léčby.
Na počátku léčby se může objevit plynatost a bolesti břicha, ale tyto obtíže jsou mnohem méně časté při užití projímadel PEG než v případě užívání dalších osmotických projímadel.
> Polyethylenglykol (PEG) neboli makrogol
> Cukry a polyoly, laktulóza

Objemová projímadla

Mechanismus účinku objemových projímadel Doba účinku objemových projímadel Bezpečnostní opatření při užití objemových projímadel Příklady objemových projímadel
Objemová projímadla obsahují vlákninu a sliz, takže při kontaktu s vodou bobtnají a zvětšují objem stolice: konzistence stolice je tímto upravena, čímž je usnadněn průchod střevem. 1 až 3 dny
Maximální účinnosti je dosaženo po několika dnech léčby.
Během léčby je třeba pít hodně vody.
Objemová projímadla je třeba užívat v dostatečném časovém odstupu od jiných léků.
> Pšeničné otruby, psyllium

Lubrikační projímadla

Mechanismus účinku lubrikačních projímadel Doba účinku lubrikačních projímadel Bezpečnostní opatření při užití lubrikačních projímadel Příklady lubrikačních projímadel
Lubrikační projímadla usnadňují postup stolice tím, že promastí stěnu střeva. 6 až 72 hodin Lubrikační laxativa by neměla být užívána těsně před spaním. Neužívajte je, pokud jste dlouhodobě upoutáni na lůžko. Lubrikační laxativa mohou způsobovat podráždění a mokvání
v oblasti konečníku.
> parafín
> vazelína

Další projímadla

Existují i další projímadla, před jejichž použitím se ovšem doporučuje poradit se s lékařem nebo lékárníkem: rektální projímadla a kontaktní projímadla.

Rektální projímadla

Mechanismus účinku rektálních projímadel Doba účinku rektálních projímadel Bezpečnostní opatření při užití rektálních projímadel Příklady rektálních projímadel
Rektální projímadla, používaná výhradně v případech obtížné defekace, jsou ve formě čípků, nálevů nebo rektálního gelu, přičemž aktivují defekační reflex (vypuzení stolice). 5 až 60 minut Opakované nebo dlouhodobé používání se nedoporučuje vzhledem
k riziku podráždění řitního otvoru. Nepoužívat v případě výskytu lézí v okolí řitního otvoru (hemoroidy, řitní trhliny...).
> Čípky uvolňující plyny
> Glycerin
> Dokusát sodný
> Sorbitol

Kontaktní projímadla

Mechanismus účinku kontaktních projímadel Doba účinku kontaktních projímadel Bezpečnostní opatření při užití kontaktních projímadel Příklady kontaktních projímadel
Kontaktní projímadla stimulují střevní stěnu, zvyšují pohyblivost střeva a vylučování vody, čímž umožňují vypuzení stolice. Min. 6 hodin Kontaktní projímadla mohou způsobit nepřítomnost stolice jeden i více dnů po užití.
Neberte si projímadlo opakovaně ani nezvyšujte dávky.
Vzhledem k mechanismu účinku těchto projímadel a k jejich nežádoucím účinkům (např. riziko vzniku závislosti, poškození střeva a vznik hypokalémie neboli snížení koncentrace draslíku v krvi) a možným interakcím s mnoha jinými léky (zejména diuretiky a léky na srdce), by se tato projímadla měla užívat výhradně v případě funkční zácpy, kterou nelze léčit jiným způsobem, a pouze krátkodobě. Nepoužívejte je během těhotenství.
> Ricinový olej
> Hořečnaté soli
> Dokusát sodný
> Pikosulfát sodný
> Bisacodyl
> Antrachinony (senna, krušina...)

Přečtěte si také