Projímadla

Projímadla

Jestliže režimová a dietetická opatření nestačí k obnovení normálních střevních funkcí, můžete použít projímadla1, které jsou v lékárnách volně dostupná.
Váš lékárník vám poradí, které projímadlo je ve vaší situaci vhodné s ohledem na váš zdravotní stav a případnou souběžnou léčbu.
Existuje několik druhů projímadel, které se liší mechanismem účinku. Osmotická, objemová a detergentní projímadla jsou v případě samoléčby nejvhodnější. Jestliže příznaky zácpy přetrvávají i po týdnu léčby, je vhodné poradit se s lékařem.

Osmotická projímadla

Mechanismus
účinku
Doba
účinku
Opatrnost při
užívání
Příklady
Osmotická projímadla zvyšují objem vody ve stolici tím, že vodu zadržují ve střevě. Stolice tak získává normální konzistenci. 1 až 2 dny Aby byla léčba účinná, je třeba dodržovat správné dávkování a dobu léčby.
Na počátku léčby se může objevit nadýmání a bolesti břicha, ale tyto obtíže jsou méně časté při užívání projímadel s obsahem polyethylenglykolu než v případě užívání jiných osmotických projímadel.
> Polyethylenglykol (PEG) neboli makrogol
> Cukry a polyoly (laktulóza)

Objemová projímadla

Mechanismus
účinku
Doba
účinku
Opatrnost při
užívání
Příklady
Objemová projímadla obsahují látky, které při kontaktu s vodou bobtnají a zvětšují objem stolice, konzistence stolice je tímto upravena, čímž se usnadní vyprázdnění. 1 až 3 dny
Maximální účinnosti je dosaženo po několika dnech léčby.
Během léčby je potřebné dodržovat pitný režim.
Objemová projímadla je třeba užívat v dostatečném časovém odstupu od jiných léků.
> Pšeničné otruby
> Lepicol
> Psyllium – rozpustná vláknina

Detergentní projímadla

Mechanismus
účinku
Doba
účinku
Opatrnost při
užívání
Příklady
Detergentní projímadla usnadňují postup stolice tím, že „promastí“ stěnu střeva. 6 až 72 hodin Detergentní projímadla by neměla být užívána těsně před spaním. Neužívejte je, pokud jste dlouhodobě upoutáni na lůžko.
Detergentní projímadla mohou způsobovat podráždění
v oblasti konečníku.
> Parafín
> Vazelína

Další projímadla

Existují i další projímadla, před jejichž použitím se však doporučuje poradit se s lékařem nebo lékárníkem: rektální a kontaktní projímadla.

Rektální projímadla

Mechanismus
účinku
Doba
účinku
Opatrnost při
užívání
Příklady
Rektální projímadla, používaná výhradně v případech obtížné defekace, jsou ve formě čípků, nálevů nebo rektálního gelu, přičemž aktivují defekační reflex (vypuzení stolice). 5 až 60 minut Opakované nebo dlouhodobé používání se nedoporučuje vzhledem k riziku podráždění řitního otvoru. Nepoužívat v případě poranění v okolí řitního otvoru (hemoroidy, řitní trhliny…). > Glycerinové čípky
> Hovězí žluč
> Dokusát sodný
> Sorbitol

Kontaktní projímadla

Mechanismus
účinku
Doba
účinku
Opatrnost při
užívání
Příklady
Kontaktní projímadla stimulují střevní stěnu, zvyšují pohyblivost střeva a vylučování vody, čímž umožňují vypuzení stolice. Min. 6 hodin Kontaktní projímadla mohou způsobit nepřítomnost stolice jeden i více dnů po užití.
Neberte si projímadlo opakovaně ani nezvyšujte dávky.
Vzhledem k mechanismu účinku těchto projímadel a k jejich nežádoucím účinkům (např. riziko vzniku závislosti, poškození střeva a vznik hypokalémie neboli snížení koncentrace draslíku v krvi) a možným interakcím s mnoha jinými léky (zejména diuretiky a léky na srdce), by se tato projímadla měla užívat výhradně v případě příležitostné zácpy, kterou nelze léčit jiným způsobem, a pouze krátkodobě. Nepoužívejte je během těhotenství.
> Ricinový olej
> Hořečnaté soli
> Pikosulfát sodný
> Bisacodyl
> Antrachinony (senna, krušina…)

1: ANSM – Bien vous soigner avec des médicaments disponibles sans ordonnance – Constipation occasionnelle de l’adulte – juin 2009.